Asociace profesionálních fotografů ČR

Asociace profesionálních fotografů České republiky je profesním sdružením ale i společenstvím osobností, pro které je fotografie posláním. Byla založena v roce 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Jejím posláním je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu. V současné době má 230 stálých a 11 čestných členů.

www.asociacefotografu.com

Garanti projektu z řad APF ČR

Stanislav POKORNÝ
Prezident APF ČR
Dagmar PAVLÍKOVÁ
členka správní rady APF ČR
Zdeněk LHOTÁK
člen správní rady APF ČR

Ostatní garanti soutěže